Jalkaterapia lyhyesti

Jalkaterapia on ammattikorkeakoulututkinto, jonka kesto on 3,5 vuotta. Jalkaterapeutti on nimikesuojattu ja rekisteröity sosiaali-ja terveysalan lupa -ja valvontavirastoon Valviraan.

Jalkaterapeutti on erikoistunut  alaraajojen rakenteisiin ja toimintoihin joihin pystyy vaikuttamaan monipuolisesti eri jalkaterapian keinoin. Jalkaterapeutti tutkii ja analysoi ihmisen pystyasentoon, liikkumiseen ja alaraajojen kuormittumiseen liittyviä vaivoja ja muutoksia. Jalkaterapeutti laatii tutkimusten tulosten perusteella yksilöllisen hoitosuunnitelman, jonka pohjalta hoitoa toteutetaan.

Jalkaterapian tavoitteet ovat ensisijaisesti kivun hoito ja lievitys. Tavoitteena on ennaltaehkäistä vaivan uusiutumista puuttumalla löydettyihin muutoksiin. Näitä voivat olla esimerkiksi alaraajojen linjausvirheet, lihasepätasapaino ja -kireydet, jalkaterän asentomuutokset sekä kävelyn tai juoksun virheellinen malli. Yksi tärkeä osa hoitosuunnitelmaa on asiakkaan yksilöllinen omahoidonohjaus ja -opetus.