InBody 720 kehonkoostumus analyysi

Tule kokeilemaan!

Inbody 720

Luotettavaa kehon mittausta

InBody on markkinoiden kehittynein ja laajimmin käytetty kehon koostumuksen mittalaite. InBody:lla kehon mittaaminen on luotettavaa ja helppoa. Patentoidun  mittausjärjestelmän tarkkuus perustuu kehon segmentaaliseen mittaukseen monitaajuisella sähkövirralla. Tulokset tulkitaan selkeältä tulosraportilta, jonka asiakas saa mukaansa.

InBody antaa objektiivisen kuvan kehon tilasta. Siksi InBody-mittaus on muodostunut standardiksi ravintotottumusten, terveysliikunnan, painonhallinnan ja muiden elämäntapamuutosten motivoinnissa ja seurannassa. Suurimpia käyttäjäryhmiä ovat:

Kuntoutuskäytössä mitataan eri kehonosien, kuten jalkojen, käsien ja keskivartalon tarkat koot ja koostumukset. Tietoa tarvitaan arvioitaessa kuntoutuksen tarvetta ja kuntoutusohjelman vaikuttavuutta.
 

Liikunnanohjauksessa kehon nykyinen kehitystaso ja koostumus paljastuvat Inbody:lla. Segmentoitu kehonkoostumustieto ja mitattavat indeksit toimivat tärkeinä tietolähteinä suunniteltaessa tulevia harjoituksia.
 

Nefrologiassa arvioidaan kehon vesitasapainoa ja sen muutoksia ennen dialyysihoitoa ja sen jälkeen. Lisäksi Inbody auttaa arvioimaan potilaan ravitsemustilaa.
 

Ravitsemusterapeutit ja lääkärit analysoivat InBodylla potilaan ravitsemuksellista- ja terveydellistä tilaa. Inbody on tärkeä työkalu ehkäistäessä geriatrisia sairauksia, diabetestä, sydänsairauksia ja kohonnutta verenpainetta.

InBody 720 Fysios Kirkkonummella

Luotettava testitulos

InBody 720 ei käytä oletuksia sukupuoleen, ikään tai muuhun muuttujaan, vaan tulokset perustuvat ainoastaan mittaukseen. Mittaaminen on nopeaa, se tapahtuu minuutissa. Mittauksen jälkeen laite tulostaa monipuolisen ja selkeän A4-raportin. Monipuoliset mittaustulokset viitearvoineen:

 • Kokonaispaino (kg)
 • Kehon rasvaton massa (kg)
 • Lihasmassa (kg)
 • Rasvakudoksen määrä (kg)
 • Rasvaprosentti (%)
 • Kehon nesteet/vedet (solun sisäiset / solun ulkoiset) (l)
 • Painokontrollitavoite (kg)
 • Lihastasapaino (kädet, jalat ja keskivartalo)
 • Raajojen puolierot
 • Vyötärö-/lantiosuhde (WHR)
 • Segmentaalinen lihasjakauma (kädet, jalat, keskivartalo)
 • Perusaineenvaihdunta (kcal)
 • Kehon painoindeksi (BMI)
 • Kehon solupaino (kg)
Visceral Fat-arvio (sisäelimien ympärillä olevan rasvan pinta-ala / cm2