Faskiamanipulaatio (R)

Faskiamanipulaatio®

Faskia= peitinkalvo, sidekudoskalvo, lihaskalvo

Manipulaatio= käsittely

FaskiaFaskia voidaan jakaa karkeasti pinnalliseen ja syvään kerrokseen. Se on tiheästi
hermotettu sidekudosrakenne joka peittää kehomme kokonaisuudessaan jatkuen
kotelomaisena sisäelinten, lihasten, verisuonien ja hermojen ympärille. Tiheän
hermotuksensa vuoksi faskian osuus proprioseptiikassa on syytä ottaa huomioon
kun mietitään liikettä.

Pinnallinen kerros on mekaaninen ja termaalinen vaimennin joka helpottaa ihon
liukumista syvän faskian päällä. Jo pelkästään liikuttamalla ihoa liikutetaan
myös pinnallista faskiaa joka on rakenteeltaan elastinen.

Syvempi kerros on huomattavasti jäykempi, proprioseptinen rakenne joka soveltuu
siten hyvin mekaaniseen toimintaan ja voimien välitykseen. Raajojen syvän
faskian rakenne on hyvä voimien siirtoon raajoja pitkin kun taas vartalon
hieman elastisempi rakenne välittää tehokkaasti voimaa vastakkaisten raajojen
välillä.

Faskian osuus voiman tuotossa on jopa 40%. Faskian toimintaan häiritsevästi vaikuttavat
mm. ylirasitus, stressi, vammat, operaatiot (arvet) ja heikko hengitystekniikka (puskurointi).
Faskian jähmeys ja sen osuus liikkeessä on helppoa havainnoida esim. aamuisin,
kylmässä ja kovasta harjoittelusta palautuessa. Kaikissa näissä tilanteissa olo
on yleensä jäykkä. Yöllä vähäinen liike saa aikaan kiinnikkeisyyttä faskiassa,
kylmässä hyaluronihappo muuttuu geelimäiseksi. Kovan harjoittelun seurauksena
hyaluronihappoa kerääntyy paikallisesti liikaa jolloin se muuttuu
geelimäiseksi. Hyaluronihappo on aine joka mm. mahdollistaa sidekudosten liun
vähentäessään kitkaa.

Faskiassa on runsaasti hermotusta joten sen merkitys kivun suhteen on
merkittävä. Faskiassa on myös mm. estrogeenireseptoreita joten vaikutus on
todella kattava.

Faskiamanipulaatio menetelmä

Faskiamanipulaatiossa faskia käsitetään kolmiulotteisena jatkumona. Se on
manuaalisen terapian muoto joka keskittyy syvään faskiakerrokseen. Menetelmässä
pyritään vaikuttamaan faskiaan tarkasti määriteltyjen pisteiden kautta joita
kutsutaan koordinaatiokeskuksiksi (CC). Koordinaatiokeskusten alueen häiriöt
ihonalaiskudosten liu'ussa aiheuttavat häiriöitä ympäröivien lihasten
yhteistoiminnassa.

Faskiamanipulaatiossa pyritään vaikuttamaan kitkalla syvälle CC-pisteisiin
joissa on tutkittaessa todettu olevan muutoksia. Syvä kitkakäsittely pyrkii
palauttamaan faskian normaalin fysiologisen liun joka johtaa kivun
vähenemiseen, parempaan liikerataan ja toimintakykyyn. Terapeutti suhteuttaa
annettavan hoidon potilaan tuntemusten ja kudoksen tilan mukaisesti. Käsittelyä
pyritään jatkamaan kunnes kudoksen liuku on normalisoitunut ja potilas tuntee
60% vähemmän kipua käsittelyalueella verrattuna lähtötilanteeseen. Jos hoidon
syynä on ollut kipu tulisi sen myös hävitä tai selvästi helpottaa käsittelyn
jälkeen.Faskiamanipulaatio
on italialaisen Luigi Steccon 40 vuoden aikana kehittämä lääketieteellinen
menetelmä. Siinä pyritään vaikuttamaan faskiajärjestelmään syvemmän
faskiakerroksen kautta. Faskiaan vaikutetaan käsin tehtävällä kitkalla joka saa
aikaan korjaavan reaktion kudoksessa. Hoito aktivoi syvässä faskiassa
sijaitsevia fibroplasteja jotka ovat sidekudossolun esiasteita. Nämä tuottavat
kollageeneja. Jotta aktivaatio saadaan aikaan vaatii se tarpeeksi terävän ja
paikallisen käsittelyn. Käsittelyllä myös pyritään lämmön avulla laskemaan
syvän faskian kerrosten välisen nesteen (hyaluronihappo) viskositeettia. Tällöin
alueelle kertynyt neste muuttuu juoksevammaksi ja kerrosten välinen liukuminen
helpottuu.

Faskiamanipulaatiossa käytetään hoitoalueina koordinaatio- ja fuusiokeskuksia
jotka ovat määrittyneet kliinisen työn ja tutkimusten perusteella. Niin sanotut
koordinaatiokeskukset (CC) ovat syvän pisteitä jotka ovat mukana liikkeen
koordinoinnissa. Pisteet muodostavat jatkumoita jolloin yhden pisteen häiriö
voi vaikuttaa koko ketjuun ja tällöin syy ja oire voivat olla kaukana toisistaan.
Hoidoissa käsitellään pisteitä jotka ovat kivun lähteitä ei kipeää kohtaa.

Faskiamanipulaatio alkaa havainnoinnilla ja tarkalla haastattelulla. Näiden
perusteella luodaan hypoteesi jonka jälkeen suoritetaan liiketestit valituille
kehon alueille. Alueet tarkennetaan vielä tutkimalla käsin jotta saadaan
varmistus hoidettavista kohdista. Lopuksi suoritetaan hoito jonka jälkeen
liiketestit toistetaan.

Seuraavat esimerkit eivät ole faskiamanipulaatiota: suora lennosta tapahtuva
kipeimmän pisteen käsittely, asiakkaan pyytämän alueen käsittely tai
säännöllisesti annettava sarjahoito. Faskiamanipulaatio on yksilöllistä eikä se
noudata ennalta määrättyä mallia vaan perustuu ihmisen haastattelussa kertomaan
historiaan. Jos hypoteesi on tehty oikein ja ongelma on todennettu faskiaan
liittyväksi voidaan hoito toteuttaa.

Kenelle?

Faskiamanipulaatio on kokeilemisen arvoinen etenkin silloin kun kivuille ei ole
löytynyt tarkkaa syytä tai mikään muu tapa ei ole tuonut haluttua lopputulosta.
Esimerkiksi vallitseva polvikipu vaikka magneettikuvien ja muiden tutkimusten
perusteella polvi on kunnossa. Sama tilanne on mahdollinen kaikkialla kehossa.
Päänsärky, tinnitus ja jopa närästys voivat johtua faskiajärjestelmän
häiriöistä. Useimmat vaivat voivat olla siis seurausta faskiajärjestelmän
häiriöistä.

Menetelmä sopii kaikille ketkä ovat itse halukkaita hoitoon. Hoidolle on toki
esteitä kuten esim. hoitoalueen haavat/diagnosoimattomat ihomuutokset,
veritulppa, murtumat yms. Hoidon esteiden arviointi on faskiamanipulaation suorittavan
terapeutin vastuulla.


Haluatko tietää enemmän faskiasta ja faskiamanipulaatiosta?

Tässä linkki terveysportin tietopankkiin Linkki sisältäätekstin lisäksi dissektiokuvia!


Varaa aika Ninalta puh 040 7416776 ( vastaanotto Fysios Kirkkonummi)